Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

Ocena formalno-merytoryczna oraz prawna złożonych projektówdo dnia 14 sierpnia 2018 r.

 

Złożone projekty poddane zostaną ocenie formalno-merytorycznej oraz prawnej pod względem spełnienia warunków zawartych w zarządzeniu do dnia 14 sierpnia 2018 r. Projekty niezgodne z warunkami zawartymi w zarządzeniu zostają odrzucone z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

Weryfikacji formalno-merytorycznej oraz prawnej dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Darłowo w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz regulaminu jego działania.

Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalno-prawnym stworzą „Bazę Projektów Obywatelskich”, które poddane zostaną pod głosowanie publiczne mieszkańców Darłowa.