BOMD Uchwała Harmonogram Projekty Głosowanie
Budżet Obywatelski Miasta Darłowo

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA DARŁOWO

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI W SPRAWIE  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.      Realizacja Budżetu Obywatelskiego obejmuje następujący harmonogram prac:

         1)   Składanie projektów: 24 czerwca– 24 lipca 2019 r.

2)   Ocena formalno- merytoryczna złożonych projektów: do dnia  24 sierpnia 2019 r.

3)   Głosowanie przez mieszkańców Darłowa: 1 września  - 30 września 2019 r. 

4)   Ogłoszenie wyników głosowania: do 30 października 2019 r.

5)   Ewaluacja: przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego.